10 weken boks mentale training

Dwarsdenker…

Dwars betekent letterlijk : in een richting die loodrecht op de hoofdrichting staat / afwijkend. Jarenlang had dit woord in de samenleving een negatieve lading. Op weg naar de Nieuwe Tijd zijn juist de dwarsdenkers degene die beweging brengen in vastgeroeste patronen.

Systemen lopen op het moment vast, bedachte controlemodellen blijken niet meer te werken. De zekerheidscultuur lijkt op zijn eind en we gaan op weg naar een nieuw tijdperk. De belangrijkste basiskracht van verandering is creativiteit. Creatief denken brengt ons nieuwe inzichten. Langzaam ontstaan er nieuwe samenwerkingsvormen in onze maatschappij. Niet langer gebouwd op ego & financiële winst maar op oprechte verbinding, gezamenlijke doelen, vertrouwen & van betekenis zijn. Van lineair denken gaan we naar circulair denken en van verticaal naar horizontaal. Alles staat nog in de kinderschoenen en we moeten nog veel leren, maar voor mij persoonlijk voelt dit als een bevrijding.

Als beelddenker ervaar ik al jarenlang dat ik “anders denk”. Langzaam begin ik te begrijpen waarom ik vaak heel opstandig werd van structuren en controlesystemen die voor mij niet te bevatten waren. Omdat mijn inslag altijd vanuit positiviteit is heb ik mezelf nooit “dwars” gevoeld in de betekenis die ik er zelf aan gegeven had. Puzzelstukken vallen langzaam op zijn plek.

Ik ben een dwarsdenker! Altijd op zoek naar creatieve oplossingen, vernieuwing & innovatie.

Ik bruis van de energie om tegen de hoofdrichting in te gaan en samen op zoek te gaan naar nieuwe vormen die bij deze tijd passen.

Thinking different …. I love it!

Delen is leuk!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email